۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ اسفند
English
صفحه اصلی
 • شعار سال 97
 • زرشك
 • تصوير چهارم
 • تصوير سوم
 • تصوير دوم
ارتباط با فرماندار
اخبار ویژه
با تعامل، هماهنگي و همراهي تمامي اعضاء ستاد، از تمامي ظرفيت ها و امكانات شهرستان در راستاي حفظ شأن و كرامت مسافرين، خدمت رساني به زائرين علي بن موسي الرضا(ع) و صيانت از حقوق آنان، بخوبي استفاده خواهيم نمود مهندس كريمي فرماندار در جلسه برنامه ريزي و هماهنگي ستاد خدمات و صيانت سفر شهرستان قائنات، مطرح نمود:
با تعامل، هماهنگي و همراهي تمامي اعضاء ستاد، از تمامي ظرفيت ها و امكانات شهرستان در راستاي حفظ شأن و كرامت مسافرين، خدمت رساني به زائرين علي بن موسي الرضا(ع) و صيانت از حقوق آنان، بخوبي استفاده خواهيم نمود
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات شب گذشته با حضور مهندس كريمي فرماندار، مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري، بخشداران و ديگر اعضاء، جلسه برنامه ريزي و هماهنگي ستاد خدمات و صيانت سفر شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1397/12/01
بانوان توليد كننده و كارآفرين بايستي در رابطه با توليدات مختلف و سوغات محلي، ذائقه شهروندان را مدنظر داشته باشند مهندس كريمي فرماندار قائنات در كارگروه امور بانوان و خانواده، تصريح نمود:
بانوان توليد كننده و كارآفرين بايستي در رابطه با توليدات مختلف و سوغات محلي، ذائقه شهروندان را مدنظر داشته باشند
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات طي روز جاري با حضور مهندس كريمي فرماندار، براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري، علوي زاده مسئول خانه سمن هاي شهرستان قائنات و ديگر اعضاي مربوطه، كارگروه امور بانوان و خانواده فرمانداري با محوريت برنامه ريزي جهت ايجاد بازارچه هاي دائمي صنايع دستي و سوغات محلي بانوان توليد كننده و كارآفرين، در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1397/11/30
در شرايط كنوني سمن ها بايد در مباحث فرهنگ سازي در راستاي تغيير نگرش مردم در حوزه هاي مختلف و بالابردن آستانه تحمل آنها ورود پيدا نمايند فرماندار در جلسه سازمان هاي مردم نهاد شهرستان قائنات، عنوان نمود:
در شرايط كنوني سمن ها بايد در مباحث فرهنگ سازي در راستاي تغيير نگرش مردم در حوزه هاي مختلف و بالابردن آستانه تحمل آنها ورود پيدا نمايند
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات ، براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري، جلسه سازمان هاي مردم نهاد شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1397/11/30
تنها راه نجات و برون رفت از مشكلات ناشي از كمبود منابع آبي، الگو برداري و استفاده كشاورزان از روش هاي نوين آبياري و استفاده از كشت هاي جايگزين است مهندس كريمي فرماندار در جلسه شوراي حفاظت منابع آب شهرستان قائنات، تأكيد نمود:
تنها راه نجات و برون رفت از مشكلات ناشي از كمبود منابع آبي، الگو برداري و استفاده كشاورزان از روش هاي نوين آبياري و استفاده از كشت هاي جايگزين است
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار، مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري، بخشداران و ديگر اعضا،جلسه شوراي حفاظت منابع آب شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1397/11/30
مهمترين وظيفه اعضاي كميسيون تنظيم بازار، نظارت دقيق بر بازار است مهندس كريمي فرماندار در جلسه كميسيون تنظيم بازار شهرستان قائنات، تأكيد نمود:
مهمترين وظيفه اعضاي كميسيون تنظيم بازار، نظارت دقيق بر بازار است
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار، مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري، بخشداران و ديگر اعضاء،جلسه كميسيون تنظيم بازار شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1397/11/30
شناخت محيط و تغييرات آن و انصاف، مهمترين شروط موفقيت در امر بازار است و اين نيازمند آموزش و توانمند سازي است مهندس كريمي فرماندار در نشست هم انديشي با كسبه، بازراريان، ورزشكاران و جمعي از بازنشستگان شهرستان قائنات، عنوان نمود:
شناخت محيط و تغييرات آن و انصاف، مهمترين شروط موفقيت در امر بازار است و اين نيازمند آموزش و توانمند سازي است
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات نشست هم انديشي مهندس كريمي فرماندار با كسبه، بازراريان، ورزشكاران و جمعي از بازنشستگان شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1397/11/29
مطابق دوشنبه هر هفته، برنامه ملاقات مردمي مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات با عموم مردم برگزار گرديد ملاقات مردمي فرماندار قائنات:
مطابق دوشنبه هر هفته، برنامه ملاقات مردمي مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات با عموم مردم برگزار گرديد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مطابق دوشنبه هر هفته، اين هفته نيز برنامه ملاقات مردمي مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات با تعداد زيادي از مردم شهرستان قائنات در محل دفتر كارش برگزار گرديد.
1397/11/29
مهندس كريمي فرماندار در جلسه شوراي ستاد امر به معروف شهرستان قائنات شركت نمود طي روز جاري صورت گرفت 28 بهمن ماه 97
مهندس كريمي فرماندار در جلسه شوراي ستاد امر به معروف شهرستان قائنات شركت نمود
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار در جلسه شوراي ستاد امر به معروف شهرستان قائنات كه با حضور كله اعضاء در محل دفتر امام جمعه شهر قائن برگزار گرديد؛ شركت نمود.
1397/11/28
آموزش و پرورش، گسترده ترين دستگاه فرهنگي كشور است كه جمعيت كثيري زير چتر آن قرار دارد مهندس كريمي فرماندار در هفتمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان قائنات؛عنوان نمود:
آموزش و پرورش، گسترده ترين دستگاه فرهنگي كشور است كه جمعيت كثيري زير چتر آن قرار دارد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات با حضور مهندس كريمي فرماندار، حجت الاسلام رحماني امام جمعه قائن، براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري و ديگر اعضاء، هفتمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان قائنات در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.
1397/11/28
نشست كاري مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات با مسئولين دفتر نظارت و بازرسي انتخابات خراسان جنوبي و شهرستان قائنات طي روز جاري صورت گرفت 28 بهمن ماه 97
نشست كاري مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات با مسئولين دفتر نظارت و بازرسي انتخابات خراسان جنوبي و شهرستان قائنات
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات نشست كاري مهندس كريمي فرماندار به اتفاق براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري با حجت الاسلام محمدي سرپرست دفتر نظارت و بازرسي انتخابات خراسان جنوبي و صادقي رئيس دفتر نظارت و بازرسي انتخابات شهرستان قائنات و ساير همراهان در محل دفتر كارشان برگزار گرديد.
1397/11/28
در نشستي با حضور مهندس كريمي فرماندار و مسئولين ارشد ارتش،مسائل و مشكلات پادگان غدير قائن بررسي شد روز گذشته صورت پذيرفت: 27 بهمن 97
در نشستي با حضور مهندس كريمي فرماندار و مسئولين ارشد ارتش،مسائل و مشكلات پادگان غدير قائن بررسي شد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات در نشستي با حضور مهندس كريمي فرماندار،امير آذريان فرمانده ارشد اجا در شمال شرق، رحماني امام جمعه قائن، امير محمدي فرمانده لشكر 77 خراسان و ديگر مسئولين ارتش ،تعدادي از اعضاي شوراي تأمين شهرستان و ديگر مسئولين ذيربط استاني و شهرستاني مسائل و نيازمندي ها پادگان غدير (ارتش) قائن در محل سالن جلسات فرمانداري بررسي شد.
1397/11/28
مهندس كريمي فرماندار به اتفاق مسئولين ارشد ارتش از پادگان غدير قائن بصورت ميداني بازديد نمودند روز گذشته صورت پذيرفت: 27 بهمن 97
مهندس كريمي فرماندار به اتفاق مسئولين ارشد ارتش از پادگان غدير قائن بصورت ميداني بازديد نمودند
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار به اتفاق امير آذريان فرمانده ارشد اجا در شمال شرق خراسان، رحماني امام جمعه قائن، امير محمدي فرمانده لشكر 77 خراسان،تعدادي از اعضاي شوراي تأمين شهرستان و ديگر مسئولين ذيربط استاني و شهرستاني به منظور بررسي مسائل و نيازمندي ها پادگان غدير (ارتش) قائن از محل به صورت ميداني بازديد نمودند.
1397/11/28
مديريت بحران و كاهش هزينه ها و صدمات مالي و جاني نيازمند هم افزايي، وحدت و عزم همه مديران شهرستان است. در بيست و ششمين روز از بهمن ماه صورت گرفت
مديريت بحران و كاهش هزينه ها و صدمات مالي و جاني نيازمند هم افزايي، وحدت و عزم همه مديران شهرستان است.
كريمي فرماندار قائنات در جلسه مديريت بحران شهرستان گفت: مديريت بحران و كاهش هزينه ها و صدمات مالي و جاني نيازمند هم افزايي، وحدت و عزم همه مديران شهرستان است.
1397/11/27
شركت مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات در شوراي اداري استان خراسان جنوبي امروز صورت پذيرفت/ 25 بهمن 97
شركت مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات در شوراي اداري استان خراسان جنوبي
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات صبح امروز مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات در شوراي اداري استان خراسان جنوبي كه با حضور رئيس كل ديوان محاسبات كشور و استاندار خراسان جنوبي در مركز استان برگزار گرديد؛ شركت نمود.
1397/11/25
استفاده صحيح از منابع آب موجود بايد بطور جد در دستور كار كشاورزان و بهره برداران بخش كشاورزي قرار گيرد مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات در جمع اهالي روستاي دهشك، با اشاره به اينكه مردم دهشك، مردماني تلاشگر و فداكار هستند،بيان داشت:
استفاده صحيح از منابع آب موجود بايد بطور جد در دستور كار كشاورزان و بهره برداران بخش كشاورزي قرار گيرد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات شب گذشته دهگردشي مهندس كريمي فرماندار به اتفاق نماينده مردم شريف شهرستان هاي قائنات و زيركوه، مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري، خسروي بخشدار نيمبلوك و تعدادي از مديران دستگاه هاي اجرايي و خدمات رسان به روستاي دهشك به منظور بررسي مسائل و مشكلات اين روستا انجام شد.
1397/11/24
انقلاب اسلامي ايران فقط محدود به ايران نبوده، بلكه مرز هاي آن در تمام جهان است مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات در جمع اهالي روستاي گريمنج، اظهار داشت:
انقلاب اسلامي ايران فقط محدود به ايران نبوده، بلكه مرز هاي آن در تمام جهان است
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات عصر روز گذشته دهگردشي مهندس كريمي فرماندار به اتفاق نماينده مردم شريف شهرستان هاي قائنات و زيركوه، مهندس نوروزي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري، خسروي بخشدار نيمبلوك و تعدادي از مديران دستگاه هاي اجرايي و خدمات رسان به روستاي گريمنج به منظور بررسي مسائل و مشكلات اين روستا انجام شد.
1397/11/24
بازديد محمد صادق معتمديان استاندار خراسان جنوبي از نمايش فرآيند كاشت، داشت و برداشت زعفران قائنات در نمايشگاه بين المللي گردشگري تهران روز گذشته صورت پذيرفت: 23 بهمن 97
بازديد محمد صادق معتمديان استاندار خراسان جنوبي از نمايش فرآيند كاشت، داشت و برداشت زعفران قائنات در نمايشگاه بين المللي گردشگري تهران
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات روز گذشته محمد صادق معتمديان استاندار خراسان جنوبي از نمايش فرآيند كاشت، داشت و برداشت زعفران قائنات كه در محل نمايشگاه بين المللي گردشگري تهران بر پا شده است، بازديد نمودند.
1397/11/24
بيان دستاوردهاي چهل ساله انقلاب اسلامي توسط فرماندار قائنات در دهمين روز از دهه فجر صورت پذيرفت
بيان دستاوردهاي چهل ساله انقلاب اسلامي توسط فرماندار قائنات
در دهمين روز از دهه مبارك فجر دستاوردهاي چهل ساله انقلاب اسلامي در شهرستان قائنات توسط مهندس كريمي فرماندار شهرستان در جمع مردم روستاي كلي بخش مركزي بيان شد.
1397/11/23
افتتاح پارك روستاي كلي بخش مركزي شهرستان قائنات با اعتبار بالغ بر 900 ميليون ريال در دهمين روز از دهه فجر صورت پذيرفت
افتتاح پارك روستاي كلي بخش مركزي شهرستان قائنات با اعتبار بالغ بر 900 ميليون ريال
پارك روستاي كلي با اعتبار بالغ بر 900 ميليون ريال با حضور مهندس كريمي فرماندار قائنات،آقاي فلاحتي نماينده مردم شريف شهرستانهاي قائنات و زيركوه در مجلس شوراي اسلامي ، مهندس نوروزي معاون عمراني فرمانداري، رمضان پور بخشدار مركزي و جمعي ديگر از مسئولين شهرستان افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.
1397/11/23
افتتاح جاده بين روستايي بزن آباد- ابراهيم آباد بخش مركزي شهرستان قائنات در دهمين روز از دهه فجر صورت پذيرفت
افتتاح جاده بين روستايي بزن آباد- ابراهيم آباد بخش مركزي شهرستان قائنات
در دهمين روز از دهه مبارك فجرجاده بين روستايي بزن آباد- ابراهيم آباد به طول 10 كيلومتر با حضور مهندس كريمي فرماندار قائنات،آقاي فلاحتي نماينده مردم شريف شهرستانهاي قائنات و زيركوه در مجلس شوراي اسلامي ، مهندس نوروزي معاون عمراني فرمانداري، رمضان پور بخشدار مركزي و جمعي ديگر از مسئولين شهرستان افتتاح شد.
1397/11/23
افتتاح سنگفرش معابر روستاي جبار بخش مركزي شهرستان قائنات در دهمين روز از دهه فجر صورت پذيرفت
افتتاح سنگفرش معابر روستاي جبار بخش مركزي شهرستان قائنات
در دهمين روز از دهه مبارك فجر سنگفرش معابر روستاي جبار به نمايندگي از 9 روستاي سطح بخش مركزي قائنات با اعتبار ي بالغ بر 3570 ميليون ريال با حضور مهندس كريمي فرماندار قائنات،آقاي فلاحتي نماينده مردم شريف شهرستانهاي قائنات و زيركوه در مجلس شوراي اسلامي ، مهندس نوروزي معاون عمراني فرمانداري، رمضان پور بخشدار مركزي و جمعي ديگر از مسئولين شهرستان افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.
1397/11/23
افتتاح لوله گذاري مزارع كشاورزي روستاي مهيار بخش مركزي شهرستان قائنات در دهمين روز از دهه فجر صورت پذيرفت
افتتاح لوله گذاري مزارع كشاورزي روستاي مهيار بخش مركزي شهرستان قائنات
در دهمين روز از دهه مبارك فجرلوله گذاري مزارع كشاورزي روستاي مهيار با حضور مهندس كريمي فرماندار قائنات ، آقاي فلاحتي نماينده قائنات در مجلس شوراي اسلامي ، مهندس نوروزي معاون عمراني فرمانداري، رمضان پور بخشدار مركزي و جمعي ديگر ازمسئولين شهرستان افتتاح شد.
1397/11/23
بازديدمهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات از ساختمان در حال احداث محل مخصوص تمرين هنرمندان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي. بازديد فرماندار قائنات
بازديدمهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات از ساختمان در حال احداث محل مخصوص تمرين هنرمندان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي.
در دهمين روز از دهه مبارك فجرمهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات با تفاق براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري از ساختمان در حال احداث (محل مخصوص تمرين هنرمندان )در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بازديد نمودند.
1397/11/23
بازديد فرماندار قائنات از نمايشگاه كتاب مؤلفان شهرستان در دهمين روز از دهه فجر در قائنات صورت پذيرفت
بازديد فرماندار قائنات از نمايشگاه كتاب مؤلفان شهرستان
در 21 بهمن و همزمان با دهمين روز از دهه مبارك فجر مهندس كريمي فرماندار قائنات باتفاق براتي معاون سياسي،اجتماعي فرمانداري و جمعي از مسئولين از نمايشگاه كتاب مولفان شهرستان كه به مناسبت دهه فجردر محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزارشده بازديد نمودند.
1397/11/23
پيام تقدير و تشكر مشترك امام جمعه قائن و فرماندار از حضور گسترده مردم در راهپيمائي22بهمن97 تقدير و تشكر :
پيام تقدير و تشكر مشترك امام جمعه قائن و فرماندار از حضور گسترده مردم در راهپيمائي22بهمن97
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائنات مهندس كريمي فرماندار شهرستان قائنات و امام جمعه قائن در پيامي مشترك، از حضور گسترده عموم مردم قائنات در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن ماه، تقدير و تشكر نمودند.
1397/11/23
شركت كريمي فرماندار قائنات در راهپيمايي يوم ا... 22 بهمن در روز 22 بهمن صورت گرفت
شركت كريمي فرماندار قائنات در راهپيمايي يوم ا... 22 بهمن
فرماندار شهرستان قائنات به اتفاق معاون سياسي اجتماعي فرمانداري و كاركنان فرمانداري در مراسم راهپيمايي يوم لله 22 بهمن كه در سطح شهر قائن با حضور كليه مسئولين و اقشار مختلف مردم برگزار گرديد؛ شركت نمود.
1397/11/22
سخنراني فرماندار قائنات در جشن چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب
سخنراني فرماندار قائنات در جشن چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب
كريمي فرماندار شهرستان قاينات در جشن چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب گفت: انقلاب اسلامي با كودتا و حركت نظامي بوجود نيامد. انقلاب با عزم و ايمان مردم بوجود امد. با همين نيرو از خود دفاع كرد و با همين نيرو باقي ماند و ريشه دواند. چهل سالگي، جلوه پختگي و سمبل آغازين تكامل و مظهر كمال و نشاط و تعالي انقلاب اسلامي است.
1397/11/22
پيام مشترك امام جمعه قائن و فرماندار قائنات به مناسبت فرا رسيدن يوم ا... 22 بهمن پيام مشترك
پيام مشترك امام جمعه قائن و فرماندار قائنات به مناسبت فرا رسيدن يوم ا... 22 بهمن
متن پيام مشترك امام جمعه قائن و فرماندار قائنات جهت دعوت مردم به شركت در راهپيمايي باشكوه 22 بهمن و سالگرد چهل سالگي انقلاب اسلامي بدين شرح مي باشد.
1397/11/21
در دهمين روز از دهه فجر نمايشگاه عكس در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي قائنات افتتاح شد در دهمين روز از دهه فجر صورت گرفت
در دهمين روز از دهه فجر نمايشگاه عكس در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي قائنات افتتاح شد
در دهمين روز از دهه مبارك فجر و با حضور مهندس كريمي فرماندار قائنات،براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري و جمعي ديگراز مسئولين شهرستان نمايشگاه عكس در محل نگارخانه باران واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان افتتاح و مورد بازديد عموم قرار گرفت.كريمي دراين افتتاحيه گفت: آدمي وقتي كم مي آورد مي تواند به دامان هنر پناه ببرد. نا اميدي كه غليظ بشود هنر مي تواند راه نجات باشد. بهترين و موثرترين شيوه انتقال مفاهيم انقلاب اسلامي استفاده از ظرفيت هنر است
1397/11/21
حضور مهندس كريمي فرماندار قائنات در جمع عزادران حضرت زهرا(س) مسجد جامع قائن حضورفرماندار قائنات در مراسم عزاداري در نهمين روز از ده فجر
حضور مهندس كريمي فرماندار قائنات در جمع عزادران حضرت زهرا(س) مسجد جامع قائن
در روز شنبه بيستم بهمن و همزمان با نهمين روز از دهه فجر و سالروز شهادت حضرت زهرا(س) مهندس كريمي فرماندار قائنات باتفاق براتي معاون سياسي اجتماعي فرمانداري در مراسم عزاداري كه به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا(س)در مسجد جامع قائن برگزار شد شركت كرد.
1397/11/21
اطلاعیه ها، مناقصات و مزایدات
'NoData' not found in DataDic
نظرسنجی
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal