۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
English
صفحه اصلی
 • شعار سال99
 • زرشك
 • تصوير چهارم
 • تصوير سوم
 • تصوير دوم
ارتباط با فرماندار
اخبار ویژه
 • سازمان های مردم نهاد قوه پیشران در مبارزه، مدیریت، کنترل، پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی است
  مهندس کریمی فرماندار قائنات در نشست هم اندیشی با شورای مشورتی سمن های مردم نهاد استان و شهرستان قائنات، بیان داشت:
  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات نشست هم اندیشی مهندس کریمی فرماندار قائنات با شورای مشورتی سمن های مردم نهاد استان و شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
  1399/05/23
 • در قیام عاشورا شاهد بروز و ظهور همه فضائل ها و خوبی ها بودیم
  مهندس کریمی فرماندار قائنات در نشست هم اندیشی با روحانیون،مسئولین هیئت های مذهبی، تشکل های مذهبی و مداحان شهرستان قائنات، اظهار داشت:
  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین، نشست هم اندیشی با روحانیون،مسئولین هیئت های مذهبی، تشکل های مذهبی و مداحان شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
  1399/05/22
 • نشست صمیمانه دکتر پور عیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی، مهندس کریمی فرماندار قائنات با جمعی از نمایندگان محله های عشایری قیصار
  شب گذشته صورت پذیرفت: 21 مرداد 99
  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات نشست صمیمانه دکتر پور عیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی، مهندس کریمی فرماندار قائنات و عصمتی پور مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی به منظور بررسی مسائل، مشکلات و نیازمندی های 18 محله عشایری قیصار، شب گذشته در محله عشایری رمضانی قیصار برگزار گردید.
  1399/05/22
 • شهیدان رجایی و باهنر الگو و نماد مدیریت جهادی هستند
  مهندس کریمی فرماندار قائنات در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی بزرگداشت هفته دولت در شهرستان قائنات، تأکید نمود:
  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین، جلسه هماهنگی و برنامه ریزی بزرگداشت هفته دولت در شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
  1399/05/22
 • آمیخته شدن عشق و علم به خبرنگار هویت می دهد
  مهندس کریمی فرماندار قائنات در آئین تکریم از خبرنگاران، اصحاب رسانه و مطبوعات و مسئولین روابط عمومی های برتر دستگاه های اجرایی شهرستان قائنات، بیان داشت:
  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین، آئین تکریم از خبرنگاران، اصحاب رسانه و مطبوعات و مسئولین روابط عمومی های برتر دستگاه های اجرایی شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
  1399/05/21
اخبار پربازدید
شب گذشته صورت پذیرفت: 21 مرداد 99
نشست صمیمانه دکتر پور عیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی، مهندس کریمی فرماندار قائنات با جمعی از نمایندگان محله های عشایری قیصار
1399/05/22
مهندس کریمی فرماندار قائنات در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی بزرگداشت هفته دولت در شهرستان قائنات، تأکید نمود:
شهیدان رجایی و باهنر الگو و نماد مدیریت جهادی هستند
1399/05/22
مهندس کریمی فرماندار قائنات در نشست هم اندیشی با روحانیون،مسئولین هیئت های مذهبی، تشکل های مذهبی و مداحان شهرستان قائنات، اظهار داشت:
در قیام عاشورا شاهد بروز و ظهور همه فضائل ها و خوبی ها بودیم
1399/05/22
اوقات شرعی
آب و هوا
سازمان های مردم نهاد قوه پیشران در مبارزه، مدیریت، کنترل، پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی است مهندس کریمی فرماندار قائنات در نشست هم اندیشی با شورای مشورتی سمن های مردم نهاد استان و شهرستان قائنات، بیان داشت:
سازمان های مردم نهاد قوه پیشران در مبارزه، مدیریت، کنترل، پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی است
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات نشست هم اندیشی مهندس کریمی فرماندار قائنات با شورای مشورتی سمن های مردم نهاد استان و شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
1399/05/23
در قیام عاشورا شاهد بروز و ظهور همه فضائل ها و خوبی ها بودیم مهندس کریمی فرماندار قائنات در نشست هم اندیشی با روحانیون،مسئولین هیئت های مذهبی، تشکل های مذهبی و مداحان شهرستان قائنات، اظهار داشت:
در قیام عاشورا شاهد بروز و ظهور همه فضائل ها و خوبی ها بودیم
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین، نشست هم اندیشی با روحانیون،مسئولین هیئت های مذهبی، تشکل های مذهبی و مداحان شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
1399/05/22
نشست صمیمانه دکتر پور عیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی، مهندس کریمی فرماندار قائنات با جمعی از نمایندگان محله های عشایری قیصار شب گذشته صورت پذیرفت: 21 مرداد 99
نشست صمیمانه دکتر پور عیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی، مهندس کریمی فرماندار قائنات با جمعی از نمایندگان محله های عشایری قیصار
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات نشست صمیمانه دکتر پور عیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی، مهندس کریمی فرماندار قائنات و عصمتی پور مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی به منظور بررسی مسائل، مشکلات و نیازمندی های 18 محله عشایری قیصار، شب گذشته در محله عشایری رمضانی قیصار برگزار گردید.
1399/05/22
شهیدان رجایی و باهنر الگو و نماد مدیریت جهادی هستند مهندس کریمی فرماندار قائنات در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی بزرگداشت هفته دولت در شهرستان قائنات، تأکید نمود:
شهیدان رجایی و باهنر الگو و نماد مدیریت جهادی هستند
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین، جلسه هماهنگی و برنامه ریزی بزرگداشت هفته دولت در شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
1399/05/22
آمیخته شدن عشق و علم به خبرنگار هویت می دهد مهندس کریمی فرماندار قائنات در آئین تکریم از خبرنگاران، اصحاب رسانه و مطبوعات و مسئولین روابط عمومی های برتر دستگاه های اجرایی شهرستان قائنات، بیان داشت:
آمیخته شدن عشق و علم به خبرنگار هویت می دهد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین، آئین تکریم از خبرنگاران، اصحاب رسانه و مطبوعات و مسئولین روابط عمومی های برتر دستگاه های اجرایی شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
1399/05/21
برنامه ملاقات مردمی این هفته فرماندار شهرستان قائنات با عموم مردم برگزار شد طی روز جاری صورت پذیرفت: 20 مرداد 99
برنامه ملاقات مردمی این هفته فرماندار شهرستان قائنات با عموم مردم برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مطابق دو شنبه هر هفته، برنامه ملاقات مردمی مهندس کریمی فرماندار شهرستان قائنات به منظور بررسی مسائل،درخواست ها و مشکلات شهروندان،با عموم مردم در محل دفتر کارشان برگزار شد.
1399/05/20
از فرصت طلایی برای بازسازی بافت های غیر مقاوم بدرستی استفاده نماییم مهندس کریمی فرماندار قائنات در جلسه کمیته راهبری مسکن محرومین شهرستان قائنات، اظهار داشت:
از فرصت طلایی برای بازسازی بافت های غیر مقاوم بدرستی استفاده نماییم
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین، جلسه کمیته راهبری مسکن محرومین شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
1399/05/20
مهندس کریمی فرماندار قائنات در پیامی فرارسیدن 17 مرداد، روز خبرنگار را به تلاشگران عرصه خبر و اطلاع رسانی، تبریک گفت. پیام تبریک مهندس کریمی فرماندار قائنات فرماندار به مناسبت فرارسیدن 17 مرداد، روز خبرنگار
مهندس کریمی فرماندار قائنات در پیامی فرارسیدن 17 مرداد، روز خبرنگار را به تلاشگران عرصه خبر و اطلاع رسانی، تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات در پیامی فرارسیدن 17 مرداد، روز خبرنگار را به تلاشگران عرصه خبر و اطلاع رسانی، تبریک گفت.
1399/05/16
با حضور براتی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، جلسه کمیسیون کارگری شهرستان قائنات برگزار گردید طی روز جاری صورت پذیرفت: 16 مرداد 99
با حضور براتی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، جلسه کمیسیون کارگری شهرستان قائنات برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور براتی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و دیگر اعضاء، جلسه کمیسیون کارگری شهرستان قائنات با دستور کار بررسی مشکلات جامعه کارگری شهرستان و شرکت تعاونی مودت در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
1399/05/16
با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات عملیات اجرایی احداث بندخاکی در بالادست روستای آویج آغاز گردید با حضور فرماندار قائنات صورت پذیرفت:
با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات عملیات اجرایی احداث بندخاکی در بالادست روستای آویج آغاز گردید
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، مهندس نصرآبادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی و سایر مسئولین، بخشدار سده و جمعی از اهالی روستای آویچ، عملیات اجرایی احداث بندخاکی در بالادست روستای آویج آغاز گردید.
1399/05/15
قنوات در اکثر روستاها دو منظوره، هم منبع تأمین آب شرب مردم و هم آب کشاورزی روستاها می باشند مهندس کریمی فرماندار قائنات در نشست بررسی درخواست ها و نیازمندی های 8 روستای بخش مرکزی در حوزه اجرای طرح های آبخیزداری، عنوان نمود:
قنوات در اکثر روستاها دو منظوره، هم منبع تأمین آب شرب مردم و هم آب کشاورزی روستاها می باشند
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات در نشستی با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، مهندس نصرآبادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی و سایر مسئولین و دهیاران روستاهای خونیک تجن، تجن، فلک، کلاته سعید، کنارنگ،کره و سفتوک درخواست ها و نیازمندی های این روستا های بخش مرکزی در حوزه اجرای طرح های آبخیزداری و احداث بندهای خاکی در روستای کنارنگ، بررسی و بحث و تبادل نظر گردید.
1399/05/15
فرماندار پروژه های بهداشت و درمان بازدید نمود بازدید از بیمارستان
فرماندار پروژه های بهداشت و درمان بازدید نمود
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار به اتفاق اعضای مجمع خیرین سلامت شهرستان قائنات از بخش در حال احداث ایزوله تنفسی و بخش بهسازی شده قلب بیمارستان شهداء قائن بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی و بهسازی این بخش ها و خدمات رسانی مطلوب به بیماران قرار گرفتند.
1399/05/15
چهار هدف فراگیری، نظام مندی، مشارکت فراگیر و هماهنگی بین بخشی را در مجمع خیرین سلامت بایستی دنبال نماییم مهندس کریمی فرماندار قائنات در جلسه مجمع خیرین سلامت شهرستان قائنات، اظهار داشت:
چهار هدف فراگیری، نظام مندی، مشارکت فراگیر و هماهنگی بین بخشی را در مجمع خیرین سلامت بایستی دنبال نماییم
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر اعضاء، جلسه مجمع خیرین سلامت شهرستان قائنات در محل سالن جلسات بیمارستان شهداء قائن برگزار گردید.
1399/05/15
برنامه ملاقات مردمی این هفته مهندس کریمی فرماندار شهرستان قائنات با عموم مردم برگزار گردید طی روز جاری صورت پذیرفت: 13 مرداد 99
برنامه ملاقات مردمی این هفته مهندس کریمی فرماندار شهرستان قائنات با عموم مردم برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مطابق دو شنبه هر هفته، برنامه ملاقات مردمی مهندس کریمی فرماندار شهرستان قائنات به منظور بررسی مسائل،درخواست ها و مشکلات شهروندان،با عموم مردم در محل دفتر کارشان برگزار شد.
1399/05/13
بازدید مهندس کریمی فرماندار قائنات از هنرستان شبانه روزی کار دانش دارالفنون قائن صبح امروز صورت پذیرفت: 13 مرداد 99
بازدید مهندس کریمی فرماندار قائنات از هنرستان شبانه روزی کار دانش دارالفنون قائن
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات صبح امروز مهندس کریمی فرماندار قائنات به منظور بررسی وضعیت کارگاه های آموزشی هنرستان شبانه روزی کار دانش دارالفنون قائن از کارگاه های مختلف این هنرستان بصورت میدانی بازدید و از نزدیک در جریان اهم اقدامات و فعالیت های آموزشی این هنرستان قرار گرفت.
1399/05/13
بازدید مهندس کریمی فرماندار قائنات از خوابگاه هنرستان کار دانش دارالفنون قائن صبح امروز صورت پذیرفت: 13 مرداد 99
بازدید مهندس کریمی فرماندار قائنات از خوابگاه هنرستان کار دانش دارالفنون قائن
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات صبح امروز مهندس کریمی فرماندار قائنات به منظور بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی مرمت و بهسازی خوابگاه هنرستان کار دانش دارالفنون قائن از محل بصورت میدانی بازدید و از نزدیک در جریان اهم اقدامات صورت گرفته قرار گرفت.
1399/05/13
فرصت های سرمایه گذاری شهرستان قائنات در حوزه صنعت، معدن و تجارت قابل توجه کلیه سرمایه گذاران و کارآفرینان محترم
فرصت های سرمایه گذاری شهرستان قائنات در حوزه صنعت، معدن و تجارت
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات فرصت های سرمایه گذاری شهرستان قائنات در حوزه صنعت، معدن و تجارت برای اطلاع و بهره برداری کلیه سرمایه گذاران و کارآفرینان شهرستان قائنات و سایر شهرستان های کشور به شرح ذیل اعلام می گردد.
1399/05/12
چینش مقدمات برای اجرای چندین پروژه زیرساختی در آرین شهر در سفر مهندس معتمدیان استاندار خراسان جنوبی به آرین شهر محقق شد:
چینش مقدمات برای اجرای چندین پروژه زیرساختی در آرین شهر
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس معتمدیان استاندار در نشستی صمیمی و مشورتی با حضور مهندس میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مهندس کریمی فرماندار، امام جمعه، مدیران کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای،بخشدار، شهردار و اعضای شورای اسلامی و جمعی از مدیران بخش و شهرستان، به بررسی مسائل، مشکلات و نیازمندی های آرین شهر در محل سالن جلسات بخشداری سده پرداخته شد.
1399/05/12
مهندس معتمدیان استاندار خراسان جنوبی در سفر به آرین شهر از تعدادی از طرح های عمرانی شهرداری آرین شهر بازدید کرد در جریان سفر استاندار به قائنات، صورت پذیرفت:
مهندس معتمدیان استاندار خراسان جنوبی در سفر به آرین شهر از تعدادی از طرح های عمرانی شهرداری آرین شهر بازدید کرد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس معتمدیان استاندار معزز خراسان جنوبی در جریان سفر به ارین شهر ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، از پروژه بهسازی پارک شهدای گمنام، استخر ذخیره آب شهرداری آرین شهر و بافت فرسوده این شهر بصورت میدانی نمودند.
1399/05/12
معتمدیان در سفر به بخش سده از طرح های عمرانی به ویژه پروژه ساماندهی ورودی آرین شهر بازدید کرد عصر روز گذشته صورت پذیرفت: 11 مرداد 99
معتمدیان در سفر به بخش سده از طرح های عمرانی به ویژه پروژه ساماندهی ورودی آرین شهر بازدید کرد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس معتمدیان استاندار معزز خراسان جنوبی در حالی که ایشان را معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مهندس کریمی فرماندار شهرستان قائنات و جمعی از مدیران کل ستادی و استانی، استاندار را همراهی کردند؛از پروژه های عمرانی در دست اقدام شهرداری آرین شهر من جمله احداث و ساماندهی ورودی به آرین از سمت قائن بصورت میدانی نمودند.
1399/05/12
بازدید مهندس کریمی فرماندار قائنات از کارخانه سنگ بری الماس قهستان طی روز جاری صورت پذیرفت: 11 مرداد 99
بازدید مهندس کریمی فرماندار قائنات از کارخانه سنگ بری الماس قهستان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به منظور بررسی مشکلات و سایر نیازمندی های واحدهای تولیدی و کارآفرینی، از کارخانه سنگ بری الماس قهستان واقع از حاشیه شهر قائن بازدید و از نزدیک در جریان اهم تولیدات و سایر درخواست های این واحد تولیدی قرار گرفت.
1399/05/11
مهندس کریمی فرماندار قائنات از کارگاه تولید لباس گان و ماسک باشگاه فرهنگی ورزشی بزرگمهر قائنی و و احد تولیدی آقای فکور بازدید نمودند طی روز جاری صورت پذیرفت: 11 مرداد 99
مهندس کریمی فرماندار قائنات از کارگاه تولید لباس گان و ماسک باشگاه فرهنگی ورزشی بزرگمهر قائنی و و احد تولیدی آقای فکور بازدید نمودند
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به منظور بررسی و پیگیری تأمین ماسک شهروندان و لباس گان کارکنان بیمارستان این شهرستان از کارگاه تولید لباس گان و ماسک باشگاه فرهنگی ورزشی بزرگمهر قائنی و و احد تولیدی آقای فکور بازدید نمودند.
1399/05/11
با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات آئین تکریم و معارفه مسئولین اداره زندان قائن برگزار گردید طی روز جاری صورت پذیرفت: 11 مرداد 99
با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات آئین تکریم و معارفه مسئولین اداره زندان قائن برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، هاشمی مدیرکل زندان های خراسان جنوبی و دیگر مسئولین، آئین تکریم و معارفه مسئولین اداره زندان قائن در محل سالن ورزشی این اداره برگزار گردید.
1399/05/11
دهگردشی مهندس کریمی فرماندار قائنات به پنج روستای بخش مرکزی روز جمعه صورت پذیرفت: 10 مرداد 99
دهگردشی مهندس کریمی فرماندار قائنات به پنج روستای بخش مرکزی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات روز جمعه به منظور بررسی مسائل،مشکلات و نیازمندی های روستاها و با توجه به وضعیت بیماری کرونا و عدم مراجعه مردم به فرمانداری و سایر نهاد های خدمات رسان، دهگردشی به پنج روستای بخش مرکزی قائن صورت پذیرفت.
1399/05/11
مهندس کریمی فرماندار قائنات از کوره های آجر آقایان علی مطلق و عباسپور بصورت میدانی بازدید نمود طی روز جاری صورت پذیرفت: 9 مرداد 99
مهندس کریمی فرماندار قائنات از کوره های آجر آقایان علی مطلق و عباسپور بصورت میدانی بازدید نمود
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق مهندس نوروزی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و رمضان پور بخشدار مرکزی به منظور بررسی مشکلات کوره های آجر آقایان علی مطلق و عباسپور و درخواست های آنان از محل کوره ها واقع در حاشیه روستای اسفشاد از توابع بخش مرکزی قائن بصورت میدانی بازدید نمود.
1399/05/09
موفقیت در مدیریت و کاهش بیماری کرونا همراهی همه آحاد جامعه را می طلبد مهندس کریمی فرماندار قائنات در نوزدهمین جلسه ستاد شهرستانی مدیریت بیماری کرونا- قائنات، خاطرنشان کرد:
موفقیت در مدیریت و کاهش بیماری کرونا همراهی همه آحاد جامعه را می طلبد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین نوزدهمین جلسه ستاد شهرستانی مدیریت بیماری کرونا- قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
1399/05/08
خون و تأمین فرآورده های خونی بالاخص در شرایط فعلی که با بیماری کرونا مواجه می باشیم مهندس کریمی فرماندار قائنات در آئین راه اندازی پایگاه انتقال خون شهرستان قائنات، تأکید نمود:
خون و تأمین فرآورده های خونی بالاخص در شرایط فعلی که با بیماری کرونا مواجه می باشیم
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، اسحاقی نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه، دکتر میری مقدم مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی و دیگر مسئولین، پایگاه انتقال خون شهرستان قائنات کارش خودش را بطور رسمی شروع نمود.
1399/05/08
این امر را در جامعه نهادینه کنیم که مردم حق دارند و ما تکلیف به پاسخگویی و افزایش رضایت مندی شهروندان داریم مهندس کریمی فرماندار قائنات در جلسه تکریم و معارفه بخشدار سده، اظهار داشت:
این امر را در جامعه نهادینه کنیم که مردم حق دارند و ما تکلیف به پاسخگویی و افزایش رضایت مندی شهروندان داریم
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، بخشداران مرکزی و نیمبلوک و دیگر مسئولین، آئین تکریم و معارفه بخشدار سده در مرکز این بخش برگزار گردید.
1399/05/08
برنامه ملاقات مردمی این هفته مهندس کریمی فرماندار شهرستان قائنات با عموم مردم برگزار شد طی روز جاری صورت پذیرفت: 6 مرداد 99
برنامه ملاقات مردمی این هفته مهندس کریمی فرماندار شهرستان قائنات با عموم مردم برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مطابق دو شنبه هر هفته، برنامه ملاقات مردمی مهندس کریمی فرماندار شهرستان قائنات به منظور بررسی مسائل،درخواست ها و مشکلات شهروندان،با عموم مردم در محل دفتر کارشان برگزار شد.
1399/05/06
قربان پرشکوهترین صحنه ایثار و زیبا ترین جلوه تعبُد در برابر خالق یکتاست مهندس کریمی فرماندار قائنات در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان قائنات، تصریح نمود:
قربان پرشکوهترین صحنه ایثار و زیبا ترین جلوه تعبُد در برابر خالق یکتاست
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین، جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان قائنات با محوریت برنامه ریزی برگزاری برنامه های دهه ولایت، برنامه ریزی گرامیداشت هفته دفاع مقدس و برنامه ریزی برگزاری مرحله دوم رزمایش مواسات و کمک مؤمنانه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
1399/05/05
اطلاعیه ها، مناقصات و مزایدات
'NoData' not found in DataDic
نظرسنجی
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal