۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
English
صفحه اصلی
 • شعار سال99
 • زرشك
 • تصوير چهارم
 • تصوير سوم
 • تصوير دوم
ارتباط با فرماندار
اخبار ویژه
 • مؤسسات، خیریه ها و سمن های مرتبط با فعالیت های بهزیستی، شریک های اصلی سازمان بهزیستی می باشند
  مهندس کریمی فرماندار قائنات در جلسات ستاد هماهنگی مناسب سازی،شورای ساماندهی سالمندان و در نشست هم اندیشی با مسئولین سمن های مردم نهاد شهرستان قائنات؛ مطرح نمود:
  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین، جلسات ستاد هماهنگی مناسب سازی،شورای ساماندهی سالمندان و نشست هم اندیشی با مسئولین سمن های مردم نهاد شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات بهزیستی شهرستان قائنات برگزار گردید.
  1399/04/25
 • دهگردشی مهندس کریمی فرماندار قائنات به روستای مهموئی
  هم اکنون ساعت 13:50: 24 تیر ماه 99
  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات دهگردشی مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق رمضان پور بخشدار مرکزی قائن و مهندس توکلی سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان به روستای مهمویی به منظور بررسی مشکلات روستا به ویژه آبرسانی به شهرکت علامه امینی (طلاب)روستا صورت پذیرفت.
  1399/04/24
 • بازدید مهندس کریمی فرماندار قائنات از اداره بهزیستی و اورژانس اجتماعی (123 ) شهرستان قائنات
  طی روز جاری صورت پذیرفت: 24 تیر ماه 99
  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق براتی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و رمضان پور بخشدار مرکزی به منظور گرامیداشت هفته بهزیستی، با رئیس و کلیه کارکنان این اداره و اورژانس اجتماعی (123 ) شهرستان دیدار و گفتگو و از تلاش های آنان در رابطه با خدمات رسانی به جامعه هدف، قدردانی نمود.
  1399/04/24
 • بازدید سرزده مهندس کریمی فرماندار قائنات از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قائنات
  طی روز جاری صورت پذیرفت: 24 تیر ماه 99
  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق براتی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و رمضان پور بخشدار مرکزی سرزده از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بازدید و ضمن دیدار و گفتگو با رئیس و کلیه کارکنان این اداره در نشستی در رابطه با مباحث، مشکلات و راهبردهای این اداره در حوزه های مختلف کاری بحث و تبادل نظر گردید.
  1399/04/24
 • راه نجات اقتصاد کشور حرکت در مسیر مالیات هوشمند است
  مهندس کریمی فرماندار قائنات در دیداری که به مناسبت هفته مالیات با رئیس و کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان قائنات، داشت؛ عنوان نمود:
  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق براتی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و رمضان پور بخشدار مرکزی به مناسبت گرامیداشت هفته مالیات ضمن دیدار و گفتگو با رئیس و کلیه کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان در نشستی در رابطه با مباحث و مشکلات امور مالیاتی شهرستان بحث و تبادل نظر گردید.
  1399/04/24
مؤسسات، خیریه ها و سمن های مرتبط با فعالیت های بهزیستی، شریک های اصلی سازمان بهزیستی می باشند مهندس کریمی فرماندار قائنات در جلسات ستاد هماهنگی مناسب سازی،شورای ساماندهی سالمندان و در نشست هم اندیشی با مسئولین سمن های مردم نهاد شهرستان قائنات؛ مطرح نمود:
مؤسسات، خیریه ها و سمن های مرتبط با فعالیت های بهزیستی، شریک های اصلی سازمان بهزیستی می باشند
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین، جلسات ستاد هماهنگی مناسب سازی،شورای ساماندهی سالمندان و نشست هم اندیشی با مسئولین سمن های مردم نهاد شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات بهزیستی شهرستان قائنات برگزار گردید.
1399/04/25
دهگردشی مهندس کریمی فرماندار قائنات به روستای مهموئی هم اکنون ساعت 13:50: 24 تیر ماه 99
دهگردشی مهندس کریمی فرماندار قائنات به روستای مهموئی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات دهگردشی مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق رمضان پور بخشدار مرکزی قائن و مهندس توکلی سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان به روستای مهمویی به منظور بررسی مشکلات روستا به ویژه آبرسانی به شهرکت علامه امینی (طلاب)روستا صورت پذیرفت.
1399/04/24
بازدید مهندس کریمی فرماندار قائنات از اداره بهزیستی و اورژانس اجتماعی (123 ) شهرستان قائنات طی روز جاری صورت پذیرفت: 24 تیر ماه 99
بازدید مهندس کریمی فرماندار قائنات از اداره بهزیستی و اورژانس اجتماعی (123 ) شهرستان قائنات
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق براتی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و رمضان پور بخشدار مرکزی به منظور گرامیداشت هفته بهزیستی، با رئیس و کلیه کارکنان این اداره و اورژانس اجتماعی (123 ) شهرستان دیدار و گفتگو و از تلاش های آنان در رابطه با خدمات رسانی به جامعه هدف، قدردانی نمود.
1399/04/24
بازدید سرزده مهندس کریمی فرماندار قائنات از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قائنات طی روز جاری صورت پذیرفت: 24 تیر ماه 99
بازدید سرزده مهندس کریمی فرماندار قائنات از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قائنات
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق براتی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و رمضان پور بخشدار مرکزی سرزده از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بازدید و ضمن دیدار و گفتگو با رئیس و کلیه کارکنان این اداره در نشستی در رابطه با مباحث، مشکلات و راهبردهای این اداره در حوزه های مختلف کاری بحث و تبادل نظر گردید.
1399/04/24
راه نجات اقتصاد کشور حرکت در مسیر مالیات هوشمند است مهندس کریمی فرماندار قائنات در دیداری که به مناسبت هفته مالیات با رئیس و کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان قائنات، داشت؛ عنوان نمود:
راه نجات اقتصاد کشور حرکت در مسیر مالیات هوشمند است
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق براتی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و رمضان پور بخشدار مرکزی به مناسبت گرامیداشت هفته مالیات ضمن دیدار و گفتگو با رئیس و کلیه کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان در نشستی در رابطه با مباحث و مشکلات امور مالیاتی شهرستان بحث و تبادل نظر گردید.
1399/04/24
مشکلی برای تأمین زمین جهت ساخت و ساز در آرین شهر وجود ندارد مهندس کریمی فرماندار قائنات در جلسه شورای مسکن آرین شهر، بیان داشت:
مشکلی برای تأمین زمین جهت ساخت و ساز در آرین شهر وجود ندارد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، و دیگر اعضاء، جلسه شورای مسکن آرین شهر در محل شهرداری آرین شهر برگزار گردید.
1399/04/23
یکی از مهمترین کانون های رشد و تعالی انسان ها، آموزش و پرورش است مهندس کریمی فرماندار قائنات در چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان، اظهار داشت:
یکی از مهمترین کانون های رشد و تعالی انسان ها، آموزش و پرورش است
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، و دیگر اعضاء، چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
1399/04/23
مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق مسئولین کشوری از پروژه های آموزشی خیر ساز شهرستان بصورت میدانی بازدید نمود پیگیری پروژه های آموزشی خیرساز:
مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق مسئولین کشوری از پروژه های آموزشی خیر ساز شهرستان بصورت میدانی بازدید نمود
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق مهندس ورناصری معاون نوسازی و تجهیز مدارس کشور، چاوشان مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی و سایر مسئولین ذیربط، از پروژه های آموزشی خیر ساز شهرستان قائنات بصورت میدانی بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی این پروژه ها قرار گرفتند که در این راستا معاون نوسازی و تجهیز مدارس کشور قول های مساعد خوبی برای تکمیل و اتمام این پروژه ها تا پایان سال جاری دادند.
1399/04/22
مقرر گردید تا مهر ماه سال جاری 30 کلاس با تخصیص اعتبار لازم به اتمام برسد مهندس کریمی فرماندار قائنات در نشست بررسی پیشرفت 17 پروژه آموزشی خیرساز شهرستان قائنات که با حضور معاون نوسازی و تجهیز مدارس کشور در محل فرمانداری برگزار گردید؛ اظهار داشت:
مقرر گردید تا مهر ماه سال جاری 30 کلاس با تخصیص اعتبار لازم به اتمام برسد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، ورناصری معاون نوسازی و تجهیز مدارس کشور، چاوشان مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی و سایر مسئولین ذیربط، در نشستی در رابطه با تأمین اعتبار 17 پروژه آموزشی خیرساز شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری بحث و تبادل نظر گردید.
1399/04/22
مهمترین وظیفه دهیار، جذب سرمایه گذار است مهندس کریمی فرماندار قائنات در نشست هم اندیشی دهیاران بخش مرکزی قائن، تأکید نمود:
مهمترین وظیفه دهیار، جذب سرمایه گذار است
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، براتی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، رمضان پور بخشدار مرکزی، نشست هم اندیشی دهیاران بخش مرکزی قائن در محل تالار پذیرایی سیاه و سفید شهر قائن برگزار گردید.
1399/04/14
بازدید میدانی مهندس کریمی فرماندار قائنات از پارک بانوان در شهر قائن طی روز جاری صورت پذیرفت: 14 تیر ماه 99
بازدید میدانی مهندس کریمی فرماندار قائنات از پارک بانوان در شهر قائن
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق براتی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و جمعی از مسئولین محلی به منظور بررسی نیازمندی ها، مشکلات و راه اندازی پارک بانوان، از محل بصورت میدانی بازدید نمود.
1399/04/14
مهندس کریمی فرماندار قائنات با صدور پیامی 14 تیر ماه روز شهرداری ها و دهیاری ها را تبریک گفت طی روز جاری صادر گردید: 14 تیر ماه 99
مهندس کریمی فرماندار قائنات با صدور پیامی 14 تیر ماه روز شهرداری ها و دهیاری ها را تبریک گفت
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات با صدور پیامی فرارسیدن 14 تیر ماه روز شهرداری ها و دهیاری ها را تبریک گفت.
1399/04/14
نشست کاری مهندس کریمی فرماندار قائنات با امام جمعه،شهردار و شورای آرین شهر پیگیری مشکلات آرین شهر:
نشست کاری مهندس کریمی فرماندار قائنات با امام جمعه،شهردار و شورای آرین شهر
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات نشست کاری مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق اسحاقی نماینده مردم قاینات و زیرکوه با امام جمعه، شهردار و شورای آرین شهر به منظوز برررسی مسائل، نیازمندی ها و مشکلات آرین شهر در محل دفتر شهردار برگزار گردید.
1399/04/07
دهگردشی مهندس کریمی فرماندار شهرستان قائنات به پنج روستای بخش سده دهگردشی فرماندار قائنات:
دهگردشی مهندس کریمی فرماندار شهرستان قائنات به پنج روستای بخش سده
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات دهگردشی مهندس کریمی فرماندار شهرستان قائنات به اتفاق اسحاقی نماینده مردم قاینات و زیرکوه به پنج روستای چلونک،شونگان و علی آباد ، چاهک و موسویه بخش سده صورت پذیرفت.
1399/04/07
اعتیاد پایه اصلی جرایم و بزهکاری ها می باشد مهندس کریمی فرماندار قائنات در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان قائنات، عنوان نمود:
اعتیاد پایه اصلی جرایم و بزهکاری ها می باشد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
1399/04/07
در سال جهش تولید در راستای کاهش چالش های بیماری کرونا نیازمند به نظام کردن چرخه تولید تا مصرف و اقدامات پیشگیرانه با نگاه عالمانه، مدیریت بهینه ای در کنترل و مقابله با قاچاق کالا می باشیم مهندس کریمی فرماندار قائنات در جلسه کمیسون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قائنات، بیان داشت:
در سال جهش تولید در راستای کاهش چالش های بیماری کرونا نیازمند به نظام کردن چرخه تولید تا مصرف و اقدامات پیشگیرانه با نگاه عالمانه، مدیریت بهینه ای در کنترل و مقابله با قاچاق کالا می باشیم
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و مهندی مردانی مدیرعامل شرکت سوخت و پخش فرآروده های نفتی منطقه خراسان جنوبی، جلسه کمیسون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
1399/04/04
بازدید میدانی فرماندار قائنات از پروژه درحال ساخت ساماندهی ورودی روستای کرغند پیگیری مصوبات سفر استاندار به قائنات:
بازدید میدانی فرماندار قائنات از پروژه درحال ساخت ساماندهی ورودی روستای کرغند
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به منظور بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه درحال ساخت ساماندهی ورودی روستای کرغند از محل بصورت میدانی بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت و به مسئولین امر تأکید نمودند تلاش نمایند تا در کمترین زمان ممکن این پروژه به بهره برداری برسد.
1399/04/04
بازدید میدانی فرماندار قائنات از پروژه درحال ساخت راه روستای ثقوری بازدید از پروژه عمرانی شهرستان:
بازدید میدانی فرماندار قائنات از پروژه درحال ساخت راه روستای ثقوری
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به منظور بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه درحال ساخت راه روستای ثقوری از محل بصورت میدانی بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت و به مسئولین امر تأکید نمودند تلاش نمایند تا در کمترین زمان ممکن این پروژه به بهره برداری برسد.
1399/04/04
بازدید میدانی فرماندار قائنات از پروژه درحال ساخت میدان ورودی شهر خضری دشت بیاض پیگیری مصوبات سفر استاندار به قائنات:
بازدید میدانی فرماندار قائنات از پروژه درحال ساخت میدان ورودی شهر خضری دشت بیاض
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به منظور بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه درحال ساخت میدان ورودی شهر خضری دشت بیاض از محل بصورت میدانی بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت و به مسئولین امر تأکید نمودند تلاش نمایند تا در کمترین زمان ممکن این پروژه به بهره برداری برسد.
1399/04/04
بازدید میدانی فرماندار قائنات از پروژه درحال ساخت بازارچه دائمی صنایع دستی شهر خضری دشت بیاض پیگیری مصوبات سفر استاندار به قائنات:
بازدید میدانی فرماندار قائنات از پروژه درحال ساخت بازارچه دائمی صنایع دستی شهر خضری دشت بیاض
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به منظور بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه درحال ساخت بازارچه دائمی صنایع دستی شهر خضری دشت بیاض از محل بصورت میدانی بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت و به مسئولین امر تأکید نمودند تلاش نمایند تا در کمترین زمان ممکن این پروژه به بهره برداری برسد.
1399/04/04
کلنگ احداث 12 واحد تجاری در محل بازارچه دائمی صنایع دستی شهر خضری دشت بیاض به زمین خورد با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات صورت پذیرفت:
کلنگ احداث 12 واحد تجاری در محل بازارچه دائمی صنایع دستی شهر خضری دشت بیاض به زمین خورد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین شهرستانی و محلی، کلنگ احداث 12 واحد تجاری در محل بازارچه دائمی صنایع دستی شهر خضری دشت بیاض به زمین خورد.
1399/04/04
همه ملزم و مکلف به همکاری می باشند تا از همه ظرفیت ها برای تعالی و توسعه دانشکده فنی و حرفه ای خواهران این شهرستان استفاده نمایند مهندس کریمی فرماندار قائنات در جلسه بررسی چالش ها و مشکلات دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) واحد خواهران شهرستان قائنات، گفت:
همه ملزم و مکلف به همکاری می باشند تا از همه ظرفیت ها برای تعالی و توسعه دانشکده فنی و حرفه ای خواهران این شهرستان استفاده نمایند
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات، نخعی رئیس دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی(ره) خراسان جنوبی و و دیگر مسئولین هجدهمین جلسه بررسی چالش ها و مشکلات دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) واحد خواهران شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
1399/04/03
اگر همه شهروندان رعایت توصیه های ایمنی را جدی نگیرند؛ قطعا با گسترش غیرقابل کنترل بیماری کرونا مواجه خواهیم شد مهندس کریمی فرماندار قائنات در هجدهمین جلسه ستاد شهرستانی مدیریت بیماری کرونا، اظهار داشت:
اگر همه شهروندان رعایت توصیه های ایمنی را جدی نگیرند؛ قطعا با گسترش غیرقابل کنترل بیماری کرونا مواجه خواهیم شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین هجدهمین جلسه ستاد شهرستانی مدیریت بیماری کرونای شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
1399/04/03
روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات بعنوان مدیر برتر روابط عمومی استان خراسان جنوبی در پویش روابط عمومی در مبارزه با بیماری کرونا طی روز جاری صورت پذیرفت: 31 خرداد 99
روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات بعنوان مدیر برتر روابط عمومی استان خراسان جنوبی در پویش روابط عمومی در مبارزه با بیماری کرونا
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات، در آئینی از مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات بعنوان مدیر برتر روابط عمومی استان خراسان جنوبی در پویش روابط عمومی در مبارزه با بیماری کرونا در مرکز استان تجلیل بعمل آمد.
1399/03/31
بازدید سرزده مهندس معتمدیان استاندار خراسان جنوبی از روستای پهنایی در جریان سفر استاندار به قائنات صورت پذیرفت:
بازدید سرزده مهندس معتمدیان استاندار خراسان جنوبی از روستای پهنایی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس معتمدیان استاندار خراسان جنوبی بصورت سرزده ضمن دیدار و گفتگو در نشستی صمیمی با تعدادی از اهالی روستای پهنایی در محل مسجد جامع از این روستا و شرکت در نماز ظهر و عصر،از قسمت های مختلف روستای پهنایی بصورت میدانی بازدید و از نزدیک در جریان اهم درخواست ها و مطالبات این روستا قرار گرفتند.
1399/03/29
بهره برداری از ایستگاه پرورش ماهی روستای پهنایی با حضور مهندس معتمدیان استاندار خراسان جنوبی با حضور استاندار صورت پذیرفت:
بهره برداری از ایستگاه پرورش ماهی روستای پهنایی با حضور مهندس معتمدیان استاندار خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس معتمدیان استاندار خراسان جنوبی، دکتر عابدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مهندس میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، اسحاقی نماینده مردم قائنات و زیرکوه، مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین استانی پروژه ایستگاه پرورش ماهی روستای پهنایی را افتتاح نمود.
1399/03/29
بازدید دکتر جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از برخی نقاط شهر قائن درجریان سفر معاون وزیر کشور به قائن صورت پذیرفت:
بازدید دکتر جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از برخی نقاط شهر قائن
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مهندس کریمی فرماندار قائنات به اتفاق دکتر جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، مهندس میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، اسحاقی نماینده مردم قائنات و زیرکوه و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی از مسجدجامع قائن، بلوار سلامت و منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر قائنی بصورت میدانی بازدید نمودند.
1399/03/29
توسعه پایدار کشور از روستاها عبور می کند. دکتر جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در همایش بخشداران، دهیاران و شورا های اسلامی بخش های استان خراسان جنوبی در قائن، بیان داشت:
توسعه پایدار کشور از روستاها عبور می کند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور دکتر جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، مهندس میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، اسحاقی نماینده مردم قائنات و زیرکوه، مهندس کریمی فرماندار قائنات و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی همایش بخشداران، دهیاران و شورا های اسلامی بخش های استان خراسان جنوبی در محل سالن اجتماعات شهرداری قائن برگزار گردید.
1399/03/29
برنامه ملاقات مردمی مهندس کریمی فرماندار شهرستان قائنات با عموم مردم برگزار گردید طی روز جاری صورت پذیرفت: 26 خرداد 99
برنامه ملاقات مردمی مهندس کریمی فرماندار شهرستان قائنات با عموم مردم برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات مطابق دو شنبه هر هفته، برنامه ملاقات مردمی مهندس کریمی فرماندار شهرستان قائنات به منظور بررسی مسائل،درخواست ها و مشکلات شهروندان،با عموم مردم در محل دفتر کارشان برگزار گردید.
1399/03/26
زمانی جامعه در مسیر تعالی، رشد و پویایی قرار می گیرد که خانواده بعنوان آرام بخش ترین، درمانگرترین و معجزه گرترین، کانون بشری باشد مهندس کریمی فرماندار قائنات در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی بانوان و خانواده فرمانداری، تأکید، نمود:
زمانی جامعه در مسیر تعالی، رشد و پویایی قرار می گیرد که خانواده بعنوان آرام بخش ترین، درمانگرترین و معجزه گرترین، کانون بشری باشد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائنات با حضور مهندس کریمی فرماندار، براتی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری،جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان قائنات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
1399/03/25
اطلاعیه ها، مناقصات و مزایدات
'NoData' not found in DataDic
نظرسنجی
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal